Ryby 19.02 - 20.03


Vládca Neptún

Element - Voda

Farby - bledozelená, modrá, purpurová, fialová

Liečivé kamene - zlato, perla, platina, diamant

šťastné čísla - 2, 6

Šťastný deň - utorok, štvrtok

Strom - gaštan, na liečenie porúch ciev v nohách

Bylinka - morská riasa, na chudnutie

Temperament - flegmatický

Charakteristika - Pohyblivé, ženské a vodné znamenie ovládané Neptúnom - podľa tradície Jupiterom. Ryby v sebe spájajú rozptýlenosť premenlivého znamenia, senzitivitu a citlivosť vodného živlu, s vierou Jupitera a fantáziou Neptúna. Dáva krehkú, nepriehľadnú ťažko ohraničenú povahu, s obrovskou psychickou priepustnosťou, kt. akoby pochádza z iného sveta.

Povaha - Ryby bývajú enormne senzitívni a citliví ľudia, čo z nich vytvára veľmi zraniteľné bytosti. Túto svoju krehkosť sa väčšinou snažia zakrývať rôznymi maskami, takže je veľmi ťažké spoznať ich skutočnú povahu. Keďže ryby len s námahou znášajú drsnú životnú realitu, tak sa z nej čo najviac snažia rýchlo dostať. Niekto to robí pomocou fantázie alebo silnej viery v absolútno, druhý pomocou alkoholu a drog. Veľmi túžia po spirituálnych skúsenostiach, či jednoducho po oslobodení z pút tela, kt. často pociťujú ako vo väzení. Svojou prispôsobivosťou sa ryby plynulo poddávajú okolnostiam, preto skôr nechávajú životom unášať, namiesto toho, aby aktívne utvárali. Tento človek má väčšinou obetavú, intuitívnu, jemnú a milosrdnú povahu. V horšom prípade je tento človek lenivý, nerozhodný, depresívny, s nedostatkom zmyslu pre skutočnosť a s malým sebavedomím. Hranice medzi jeho osobou a okolím sa obvykle strácajú, čo sa prejavuje napríklad v tom, že mu môže byť trápne za niekoho iného, alebo cíti súcit s niekým iným. Ryby majú dar stotožnenia sa s druhými bytosťami. Ich obrovská poddajnosť ich činí ovplyvniteľnými.

Vzhľad - zasnený, tajomný pohľad, veľké vystúpené oči, menšia postava

Dispozície k chorobám - problém s chodidlami, slabé nohy, choroby žliaz, ploché nohy, problém s váhou

Dispozície k povolaniu - Všetky profesie založené na obetavosti, službe druhým


Vzťahy medzi znameniami


RYBY v spojení


s Baranom -  Spočiatku môže byť toto spojenie romantické, tajomné a plné fantázie, ale sú príliš rozdielni a ich temperament je úplne odlišný. Vhodnejšie pre krátkodobý vzťah, trvalejšie spolužitie býva veľmi komplikované.


s Býkom - Býk je vyrovnaný, Ryby sú nevyspytateľné a náladové. Rybám tento vzťah vyhovuje, lebo v Býkovi nachádzajú oporu, ale Býk môže niektoré vlastnosti Rýb len veľmi ťažko pochopiť. Tento vzťah môže byť nežný a romantický, ale jeho perspektíva závisí predovšetkým na Býkovi.


s Blížencami - Precitlivené Ryby s potrebou spolupatričnosti sú pre nepokojných Blížencov, túžiacich po nových zážitkoch nevhodné pre dlhodobý vzťah. Môže medzi nimi vzniknúť citová náklonnosť, ale trvalý vzťah je rizikový.


s Rakom - Obaja sú citovo založení, idealistickí, vnímaví. Ich stretnutie v nich môže vyvolávať pocit, že sú pre seba stvorení. Dobrá perspektíva, avšak je na Rakovi, aby tento vzťah riadil, lebo Ryby sa mu môžu často vyšmyknúť z rúk.


s Levom - Introvertné Ryby sú absolútnym opakom extrovertného Leva a ich láska býva niekedy plná zábran. Počiatočná príťažlivosť môže rýchlo prejsť v ľahostajnosť a nepochopenie. Ťažké a komplikované spojenie, pre trvalý vzťah sa nehodia.


s Pannou - Pre praktickú Pannu znamená láska pocit istoty, pre Ryby je naopak romantickým príbehom a základom života. Láska Panny je príliš zdržanlivá a obyčajná pre neskutočnú predstavu lásky zasnených Rýb. Trvalý vzťah býva poznačený veľkými komplikáciami.


s Váhami - Ryby sú rovnako citovo založené ako Váhy, ani jeden z nich však nedokáže mať vo vzťahu pevnejšiu ruku, čím sa napokon stane, že každý žije vo svojom vlastnom svete. Pre trvalý vzťah je toto spojenie nestabilné a zložité.


so Škorpiónom - Ryby sa môžu na Škorpióna spoľahnúť a využívajú jeho ochranné krídla, zatiaľ čo Škorpióna fascinuje ich fantázia. Rybám nevadí, že si ich Škorpión privlastní a Škorpión oceňuje, že to chápu ako jeho prejav lásky. Láska i trvalý vzťah sú veľmi perspektívne.


so Strelcom - Strelec vyslovene trpí ľútostivosťou a precitlivenosťou Rýb, Ryby zase zraňuje Strelcova úprimnosť a otvorenosť, ako i jeho nezávislosť. Ani jeden nemôže poskytnúť tomu druhému to, čo potrebuje. Pre trvalý vzťah sa nehodia.


s Kozorožcom - Intuitívne Ryby dokážu vidieť Kozorožcovi až na dno duše, Kozorožec zase vie, ako si u Rýb vybojovať úctu a dať im pocit istoty. Sú síce charakterovo rozdielni, dokážu si však poskytnúť to, čo potrebujú.


s Vodnárom - Na začiatku môže byť pocit, že našli spriaznenú dušu. Citlivé Ryby sa však neustále dožadujú dôkazov lásky, zatiaľ čo nezávislý Vodnár sa v tomto vzťahu cíti ako otrok. Láska môže byť vzrušujúca, ale trvalý vzťah býva problematický.


s Rybami - Ich vzájomné porozumenie je veľmi intenzívne, ich city sú podobné, dokážu pochopiť svoje najskrytejšie túžby. V tomto prípade však môže byť podobnosť negatívna, pretože Ryby sú veľmi senzitívne a z nedostatku silnejšieho partnera skôr či neskôr tento vzťah bude pre nich nedostačujú